קריאה אחרונה לכל מי שהכדורסל הישראלי חשוב לו

דירוג משתמש: / 1
גרועמצוין 
לכבוד
חברי הנהלת איגוד הכדורסל
שמואל פרנקל, יו"ר מנהלת ליגת העל
אורי שפר, ראש מנהל הספורט
הנדון: החלטות מפעל הפיס לגבי מנהלת ליגת העל בכדורסל
עם פרסום הכתבה ביום שישי האחרון באתר ONE אשר שהתווספה לכתבה שפורסמה לפני כשבוע בעיתון "גלובס" סיעת עוז
דורשת לנקוט במספר צעדים.
http://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1000822422#fromelement=hp_morearticles
http://www.one.co.il/Article/213332.html
ההתבטאויות של מר עוזי דיין יו"ר מפעל הפיס על אי שיתוף פעולה של המנהלת והפסקת הזרמת הכספים אליה, ושל מר שמואל
פרנקל יו"ר המנהלת כי הוא קיבל אדמה חרוכה )ברור לכולם ממי... ( הינן תמרורי אזהרה ברורים!
זהו רק קצה הקרחון והאחריות לחשיפת האמת וניקוי האורוות מחייבת הרבה גורמים ואנשים להתעורר ולפעול לפני שזה יהיה
מאוחר מדי, כפי שקרה במנהלת.
סיעת עוז חרטה על דגלה בעת התארגנותה לקראת הבחירות באיגוד הכדורסל את השקיפות, הניהול התקין והמקצועי. התרענו
והזהרנו את אגודות הכדורסל ומרכזי הספורט טרם הבחירות מפני דרכי העבודה של מר קופל, אולם אנשים רבים עצמו את עיניהם
ואטמו את אוזניהם ויותר מדי אינטרסנטים חברו יחד והרי התוצאה.
מאז הבחירות סיעת עוז נלחמת למען הערכים שחרטה על דגלה, אולם מר קופל ומספר אנשים סביבו עוסקים ללא הרף בהסתרה,
באי שקיפות, בביצוע מחטפים, בהוצאות כספים לא מבוקרות ובניהול לא תקין בלשון המעטה.
סיעת עוז מחזקת את ידיו של יו"ר המנהלת, מר שמואל פרנקל ומבקשת ממנו לחקור ולבדוק את כל ספרי החשבונות של המנהלת
בעשר שנים האחרונות. בנוסף, על מר פרנקל להרחיק מעמדות הניהול את כל מי שהיה שותף בשיטות הנלוזות בהם פעלה המנהלת
בראשות המנכ"ל ויד ימינו של מר קופל מר עדלי מרכוס, ושאר האנשים שהיו אמורים לשמור על קופת המנהלת והכספים שרובם
ציבוריים אשר הוזרמו אליה.
אנו קוראים למר פרנקל לפתוח את ספרי החשבונות של המנהלת ולבדוק את כל התשלומים, הספקים וספקי המשנה, לבדוק את כל
החברות השותפות לפעילויות כאלה ואחרות של המנהלת, מי האנשים המנהלים? מה הקשרים שלהם? מה קשריהם המשפחתיים?
כך עובד ה"מתנדב" המוחלט קופל.
אנו קוראים למר פרנקל לחשוף מיידית מה היה חשבון ההוצאות של מר קופל בארץ ובעולם, מה היו יעדי הטיסות שלו על חשבון
המנהלת ולאן?
סיעת עוז דורשת שנציג מטעמה בעל מקצוע בהנהלת חשבונות ו/או ראיית חשבון ישתתף בבדיקה.
סיעת עוז דורשת שמשטרת ישראל ומס הכנסה יבדקו את ספרי החשבונות הנ"ל.
למי שהספיק לשכוח, מר קופל "אשף גיוס הכספים" )"קופל, יודע, יותר מכל אחד אחר, גם לגייס משאבים וגם לשווק ולמתג את
הענף" – מתוך חוזר הבחירות של סיעת חמשת המרכזים( מעוות המציאות הידוע עמד בערב פתיחת עונת הכדורסל בקיבוץ געש
והודיע קבל עם ועדה "שידידנו במפעל הפיס יתנו עוד ארבעה מליון שקל" כאשר הוא ידע שבו בעת מתנהלת חקירה ולמעשה כל
ההסכם עם מפעל הפיס בוטל בגלל התנהלותו המופקרת. אבל כל זה לא הפריע לו לומר דברי שקר בפני כל הנוכחים שעתה מבינים
את גודל התרמית.
אנו קוראים לחברי הנהלת איגוד הכדורסל: עשו מעשה ותצילו את הכדורסל הישראלי!
אותן שיטות שהיו במנהלת נאכפות היום באיגוד, אותם בעלי תפקידים משתתפים בפעולות ההסתרה, חוסר השקיפות, חוסר
האחריות בטיפול בכסף ציבורי ובניהול תקין של גוף ציבורי.
באיגוד בכדורסל קיימת היום אנרכיה. דה פקטו אין ועדת ביקורת פעילה כנדרש בעמותה ציבורית. מבקר הפנים קולו לא נשמע עד
עתה. דייני בית הדין של האיגוד מוציאים פסקי דין תמוהים ושומרים על היועץ המשפטי ורואה החשבון שהם עושי דברו של מר
קופל. כזכור לכולם, בית המשפט כבר נתן דעתו בנושא הבחירות.
במנהלת ליגת העל, אבנר קופל ואנשיו יצרו מצג שווא כאילו הם חברה פרטית ומנעו מחברי דירקטוריון המנהלת לראות מסמכים
וספרי חשבונות ורק מספר מקורבים לצלחת הוכרו כשומרי סוד ונחשפו לסודות הכמוסים וחלק נכנסו לתוך המלכודות שטמנו
להם, המנהלת היא לא חברה פרטית! המנהלת היא חברה לתועלת הציבור שהוקמה על ידי איגוד הכדורסל וראשי בקבוצות בליגה
הראשונה ואיגוד הכדורסל ודאי שזה לא עסק פרטי של קופל !! אותו דבר קורה עכשיו באיגוד הכדורסל!
לאיגוד הכדורסל היו בה בהתחלה שלושה נציגים שעם הזמן בנכלוליות ירדו לשני נציגים.
נציגי האיגוד הכדורסל מחויבים לתת הסברים לחברי הנהלת איגוד הכדורסל ותפקידם לשמור על ניהול תקין ולהיות נציגים
נאמנים של איגוד הכדורסל.
[email protected]
לצערנו הרב, אנשים לא ביצעו את תפקידם כיאות ולא עצרו את ההשתוללות הבלתי אחראית של מר קופל וחבר מרעיו. מר קופל
התגאה בגיוס וחלוקת כספים בסך 20 / מיליון שקל בעשר שנים שמקורם בספונסרים וחסויות, רובו הגדול כסף ציבורי של מפעל
הפיס ומועצת ההימורים, אבל הטיפול בכסף הזה היה מופקר ולא לפי אמות מידה ציבוריות. בלא להכנס לפרטים, באם נבדוק את
המאזן של המנהלת בשנה שעברה 22 מיליון שקל מאזן ורק 2/ מיליון הגיעו לקבוצות אז איפה הכסף??
חברי הנהלת איגוד הכדורסל, באם לא תתעוררו עכשיו ותדיחו את מר קופל מתפקידו, תתעוררו בוקר אחד ותגלו את כל אי
הסדרים האלה גם באיגוד הכדורסל. כבר לאחר שנה בראשותו, הניהול הכספי של שנת 20/2 היה קלוקל בלשון המעטה והסתיים
לראשונה בתולדות האיגוד בגרעון לא ברור של כשבע מאות אלף ₪ ואולי יותר.
אנו, חברי ההנהלה לא מקבלים דווח אמת וכל הדיונים הכספיים נעשים בחטף ובאי ניהול תקין כמתחייב בגוף
ציבורי. הפרוטוקולים משוכתבים ולא אומרים לכאורה את המציאות ואת הנאמר בישיבות השונות, זה הוביל למצב שצריך
להקליט כל ישיבה וכולם חוו את זה לאור הדיון בנושא האקדמיה לכדורסל.
כל יום שקופל ועושי דברו מנהלים את האיגוד, רק מגביר את ההרס והחורבן שמתנהלים יום יום, זה האיש, אלה דרכיו, זה הד.נ.א
שלו , והוא לא יכול להתנהל אחרת.
הניהול המקצועי של איגוד הכדורסל צולע בלשון המעטה וכל יום תחת הנהגתו של קופל אנחנו נסוגים, כדורסל הנשים על סף
קריסה, וגם כל הגילאים הצעירים בדרך לשם. כל יום, ילדים וילדות צעירים בוחרים ללכת לענפי ספורט אחרים כי אין יד מכוונת
בניהול המקצועי של הכדורסל וקופל? הוא ישאיר פה כהרגלו אדמה חרוכה.
השימוש בכספים ציבוריים הם לחם חוקו והוא עושה בהם כבתוך שלו למרות שסיסמתו היא בשקיפות מלאה והתנדבות מוחלטת,
זוהי התנדבות יקרה לגוף שהוא מתנדב בו.
רק השבוע מר קופל הגיש תביעת לשון הרע כנגד מר אריה מליניאק.
מי הגיש את התביעה? עו"ד אשלגי, היועץ המשפטי של המנהלת.
מי העביר לעיתונים את דבר התביעה? חברת יחסי הציבור והתקשורת שעבדה עם קופל וסיעת חמשת המרכזים בבחירות.
רק השבוע הגיש מר קופל מכתב התרעה ולפני תביעה נגד עיתון "גלובס" על ידי היועץ המשפטי של איגוד הכדורסל מר ויינברג.
מי אישר? מי שילם? מי החליט? הכל בידי קופל ואין בלתו.
סיעת עוז קוראת לחברי הנהלת איגוד הכדורסל להדיח את מר קופל מתפקידו ללא קשר לסיעות למשמעת סיעתית.
אסור למר קופל להמשיך בתפקידו עוד יום אחד, כל יום הנזק ג דל.
אנו קוראים למשרד הספורט לפעול ליישום הקוד האתי, בניגוד לקוד האתי מר קופל ממשיך לשמש מנכ"ל מרכז בית"ר ולמעשה גם
היו"ר והעושה במרכז ככל העולה על רוחו. בשלל תפקידיו בהתנדבות מלאה כמובן:
יו"ר איגוד הכדורסל
חבר הנהלת ההתאחדות לכדורגל
חבר הנהלת הועד האולימפי
אין סיכוי שהיועץ המשפטי של איגוד הכדורסל יחייב אותו להתפטר מחלק מתפקידיו כראוי.
אנו קוראים לכם לעשות משהו בנידון !
דבר אחד אנו יכולים להבטיח, סיעת עוז תמשיך לפעול למען ניהול הכדורסל והספורט בהגינות בשקיפות ובמקצוענות!
בכבוד רב,
סיעת עוז
העתק
ריקי בכר, יו"ר מרכז הפועל
יורם אורנשטיין, מנכ"ל מרכז הפועל
יגאל כרמי, יו"ר מרכז מכבי
חיים שושן, מנכ"ל מרכז מכבי
יעקב שיאון, מזכיר מרכז אליצור
חברי הנהלת הועד אולימפי
הגב' לימור לבנת, שרת התרבות והספורט
צחי פישביין, יו"ר מועצת ההימורים
איציק לארי, מנכ"ל מועצת ההימורים
חברי כנסת
מבקר המדינה
רשם התאגידים
אגודות הכדורסל
חברי מנהלת ליגת העל בכדורסל